Betingelser

Når du bruger Jobyly, har vi nogle spilleregler, så vores samarbejde bliver godt og alle bliver glade!

Oversigt

1. Gyldighed

 1. Jobyly er en del af GoEdit. Når du indgår aftaler, er disse mellem dig som kunde og GoEdit.

 2. Forretningsbetingelserne gælder for alle de aftaler, du som kunde indgår med GoEdit ApS. CVR-nr.: 3915 2509. Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø, Danmark. Tlf.: +45 71 99 32 92. E-mail: go@goedit.dk. Hjemmeside: www.goedit.dk.

 3. Ændringer til aftalen er kun gældende, hvis det er aftalt skriftligt.

2. Ydelser

 1. Jobylys ydelser falder i 3 kategorier:

  • Korrekturlæsning (herunder rettelse af tegnsætning og grammatik).

  • Dybere korrektur og omskrivning af tekster (herunder omskrivning, opstramning og korrigering af sætningskonstruktioner og ord, samt vendinger, med det formål at gøre en tekst forståelig og skabe en klar kommunikation).

  • Tekstforfatning på baggrund af interview (herunder telefoninterview og tekstforfatning af ansøgning og CV på baggrund af samtale).

 2. I det følgende betegnes ovenstående ydelser under ét som 'materialer'.

3. Dine rettigheder til materialer leveret af Jobyly

 1. Når du modtager materialet fra Jobyly, har du ret til at:

  • Gemme materialet til senere brug.

  • Udskrive, offentliggøre og på anden måde dele materialet og anvende det til eget brug.

  • Korrigere og tilrette materialet til enhver situation, du ønsker at anvende materialet i. Du må genbruge materialet så mange gange, som du vil. Det er 100% din ejendom.

 2. Du ejer alle rettigheder til materialet.

4. Levering

 1. Når du modtager materialet, skal du gennemlæse materialet for at vurdere, om der er eventuelle mangler eller fejl i det tilsendte. Kontakt os straks, hvis du oplever fejl eller mangler.

 2. Vi tilstræber levering af materialet inden for 3 timer, når bestilling afgives alle dage i tidsrummet 8.00 og 20.00. Hvis bestilling afgives uden for dette tidsrum, leveres materialet på den først kommende dag inden kl. 11.00. Hvis leveringen af materialet forsinkes, hvis fx. bestillingen er stor, og hvor det står klart, at tidsforbruget med redigeringen overstiger 3 timer, informerer vi dig om det, og angiver et nyt leveringstidspunkt.

 3. Hvis du ikke har modtaget materialet senest på det nye leveringstidspunkt, har du ret til at ophæve dit køb hos os.

5. Pris og betaling

 1. Der tages udgangspunkt i den pris, som du finder på vores hjemmeside på tidspunktet for dit køb. Prisen er i danske kroner (DKK) og er inkl. moms. Faktura fremsendes når materialet er leveret af Jobyly.

 2. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadatoen. Hvis en faktura ikke betales rettidigt, tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker.

6. Ansvar

 1. Jobyly er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved materiale udarbejdet af Jobyly eller som følge af brugen af det konkrete materiale.

 2. Jobyly yder kun arbejde relateret til udarbejdelsen af det konkrete materiale, og vi forbeholder os retten til, på ethvert tidspunkt, at opfordre og henvise dig til at søge specialiseret rådgivning eller assistance hos tredjepart, såfremt vi vurderer, at dette er en bedre løsning for dig.

 3. Jobyly påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos dig som følge af download eller eventuel virus m.v. i filen. Hvis dette sker, bør du dog straks tage kontakt til os, så vi kan undersøge fejlen nærmere.

7. Lovvalg og værneting

 1. Aftalen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Københavns Byret.

Vi er nemme at få fat i og svarer naturligvis hurtigt på dine spørgsmål. Skriv til os:

Navn

E-mail

Din besked

Tusind tak for din henvendelse.
Vi vender hurtigt tilbage til dig ;-)

Har du forresten læst vores guide til den rigtig gode jobansøgning? Ellers kunne du snildt hygge dig med den i mellemtiden.

Wups. Noget gik galt. Prøv venligst igen.