Sådan tackler du de svære spørgsmål til jobsamtalen

Læsetid:
10 min.

Spørgsmål såsom "fortæl lidt om dig selv", "hvad mener du, at du kan tilføje til virksomheden?" og "hvad er dine stærke og svage sider?" kan føles som fælder, der sættes op for at få dig til at vakle eller sige det forkerte. Denne artikel er en gennemgang af nogle af de mest almindelige jobsamtale-spørgsmål samt nogle tips til, hvordan du kan tackle dem uden at gå helt i baglås.

De fleste kender det: Du er endelig blevet indkaldt til samtale på et job, du har søgt. Du er spændt, nervøs og bange for at komme til at sige noget forkert, og så stiller intervieweren dig et spørgsmål, du ikke har nogen anelse om, hvordan du bedst kan svare på. Men med lidt forberedelse, har du altid et godt svar i baghånden.

Fortæl lidt om dig selv

Dette spørgsmål er ofte det, arbejdsgiveren lægger ud med - typisk vil man, helt instinktivt, i løbet af ganske få minutter have dannet sig et indtryk af andre mennesker, som kan være utroligt svært at rokke ved, når det først er skabt. Det er meget almindeligt, at personer der skal bedømme os, som eksempelvis en arbejdsgiver eller eksaminator, er ekstra opmærksomme på det, du siger i de første minutter af jeres samtale. Disse minutter afslører nemlig hurtigt, hvor sikker du virker, og hvor godt du er inde i sagerne.

For at svare godt på dette spørgsmål, skal du gerne give et kortfattet, selvsikkert og afrundet svar. Det kan virke uoverskueligt at opsummere alt, hvad der er vigtigt om dig selv på et par enkelte sætninger - så øv dig hjemmefra! Forbered gerne en elevatortale, du altid vil kunne bruge i disse tilfælde. Det vil altså sige en kort beskrivelse af de vigtigste ting at vide om dig: Hvem er du? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvad har du arbejdet med tidligere? Hvad laver du i din fritid? Hvor vil du gerne hen med din karriere? Sammensæt disse punkter til et par flydende sætninger, og øv dig på at levere dem med selvsikkerhed og et smil.

Tip: Er du i tvivl om, hvad du skal fortælle? Prøv at skrive en liste over spørgsmål du typisk stiller/bliver stillet når du møder andre mennesker første gang. Det er typisk spørgsmål, der giver et overordnet og ikke alt for nærgående indtryk af, hvem du eller personen, du snakker med, er.

Hvorfor vil du arbejde for os?

Det er nu, du skal bevise, at du har sat dig ind i virksomheden, og ved, hvad du snakker om. Vær gerne specifik omkring opgaver ved netop dette job; det viser entusiasme. Hvis du svarer noget i stil med "reklamebranchen har altid interesseret mig" eller "jeg vil gerne arbejde med mennesker", snakker du om feltet frem for jobbet. Arbejdsgiveren vil gerne føle, at deres medarbejdere brænder for de arbejdsopgaver, de skal involveres i.

Research på virksomheden, læs jobopslaget grundigt, og skriv de punkter ned, der fangede din interesse. Udvælg et par stykker, og fremhæv dem. Fokuser gerne på, hvordan du tror opgaverne vil kunne hjælpe dig med at udvikle dig, eller hvordan og hvorfor netop de interesserer dig. Det er også en god idé at fremhæve nogle af virksomhedens overordnede kvaliteter, og hvorfor du mener, at de passer godt til dig. Det vigtigste her er, at du viser, at du er velinformeret og entusiastisk. Husk dog stadig at fatte dig i relativ korthed, for hvis du ævler løs, kommer du hurtigt til at virke usikker, og det er sværere at huske bagefter, hvad du egentlig mente.

Tip: Tænk over, hvad du ville svare, hvis en ven eller et familiemedlem spurgte dig, hvorfor du søgte jobbet, og se, om du kan formulere disse svar som korte, præcise, arbejdsgiver-venlige sætninger. Undgå dog at svare ting som "fordi det er et prestigefyldt job", "fordi lønnen er god" eller "fordi jeg gerne vil et eller andet inden for branchen".

Hvad er dine stærke og svage sider?

Dette er af mange mennesker det mest frygtede spørgsmål af dem alle. Det er på sin vis designet til at få ansøgeren til at vakle og føle sig usikker, og det er derfor vigtigt at have et svar parat til disse spørgsmål på forhånd. Sidder du og væver rundt og leder efter et eller andet, kommer du hurtigt til at virke usikker. Du må gerne tage et par sekunder til at tænke dig om, inden du svarer, men du må ikke virke, som om du ikke kan finde på noget godt at sige om dig selv. Du skal være sikker på dine egne kompetencer, men undgå for alt i verden at fyre en lang ordflom af positive kvaliteter af, der ikke bliver bakket op af eksempler eller beviser.

Ligesom du i din ansøgning skal give eksempler på det, du er god til, gælder den samme regel ved en samtale. Tænk igen over at begrænse dig, udvælg et par stykker af de gode jobrelaterede kvaliteter, du ærligt mener at besidde, og bak dem op med eksempler fra virksomheden. Er du eksempelvis god til at holde overblik og håndtere stressede situationer, så fortæl, hvordan du har brugt denne kvalitet i et specifikt job eller en specifik arbejdsopgave i fortiden. Tænk desuden over, hvilke kvaliteter der er vigtige for jobbet, og fremhæv disse. Søger du et job i en virksomhed, hvor du skal beskæftige dig med salg, er det måske vigtigere at fremhæve dine gode erfaringer med kundekontakt fremfor, hvor god du er til Excel.

Dine svagheder er straks mere besværlige at svare på. Her skal du nemlig være ekstra påpasselig - dine svage sider må ikke være dominerede eller stå i vejen for, hvor god en medarbejder du er. Det er en dårlig idé eksempelvis at sige, at du er dårlig til at holde tiden, at du har svært ved at arbejde med andre, eller at du nemt mister koncentrationen eller engagementet. Du skal selvfølgelig heller ikke pege på nogle af de vigtigste elementer, jobbet kræver, som dine svage sider. Sig heller aldrig, at du ingen svagheder har. Alle mennesker har svagheder, og det er vigtigt at anderkende, at du har nogle punkter, du gerne vil udvikle dig på. Det nytter heller ikke at pege på kvaliteter, der er fuldkommen uvæsentlige for jobbet. Hvis du søger et job som PR-medarbejder, er det ikke relevant, at du hurtigt bliver udmattet i fysiske situationer og lign.

Alt i alt er det vigtigt, at du virker åben og ærlig og ikke, som om du prøver at skjule noget relevant for arbejdsgiveren. Forsøg at finde en ærlig svaghed, men forsøg også at forklæde den som en styrke, fx: "Jeg arbejder rigtig godt som en del af et team, men fordi jeg er så vant til at tale mig frem til kompromiser og indgå i dialoger, er mine lederegenskaber ikke så stærke, som jeg kunne ønske. Det er dog noget, jeg arbejder hårdt på at forbedre.".

Tip: En god idé er at omformulere ordet "svagheder" til ordet "udviklingsområder". Vis, at du er selvbevidst og arbejder aktivt på at blive den bedst mulige medarbejder ved at fortælle, hvor du gerne vil udvikle dig.

Hvad er dine mål?

Gør dig umage med at tilpasse dine mål til virksomhedens mål, og vær gerne så specifik som muligt. Hvad håber du at opnå rent fagligt? Er der nogle specifikke elementer, du ikke kan vente med at lære mere om? Et bestemt aspekt af jobbet, du gerne vil dygtiggøre dig indenfor? Dette spørgsmål er igen en mulighed for at vise, at du har lavet research på jobbet og er entusiastisk og engageret i netop dette job. Hvis du gerne vil udvikle dine kompetencer, fordi du håber at stige i graderne eller blive kvalificeret, så vær ikke bange for at vise, at du er en ambitiøs person, men pas på med at få det til at se ud, som om jobbet bare er et trin på vejen til noget bedre. 

Tip: Hvis du bliver spurgt om, hvor længe du regner med at være ansat, så forsøg at relatere dit svar til de faglige mål, du gerne vil opnå. Vær ikke bange for at svare, at du har tænkt dig at være ansat "så længe begge parter får noget ud af det.". Hvis du bliver bedt om en mere specifik tidshorisont, er det til gengæld en god idé at have en minimumgrænse på et års tid.

Hvorfor forlader du dit nuværende job?

Forsøg at være så ærlig som muligt, når du besvarer dette spørgsmål, men nævn aldrig personlige konflikter. Brok dig aldrig direkte over dit gamle job, dine kollegaer eller din chef. Forsøg i stedet at vinkle svaret til, at du har fået det ud af jobbet som du kunne, og ikke længere følte, at det kunne udfordre dig eller udvikle dine kompetencer. Vær positiv, når du snakker om dit gamle job, og forklar, hvad du godt kunne lide ved det. Det er også fint at forklare, hvad du var mindre begejstret for, men husk at være saglig, når du omtaler dette.

Tip: Husk, at din nye arbejdsgiver kan tjekke dine referencer og snakke med dine gamle arbejdsgivere, så lad være med bare at finde på en historie eller at pynte for meget på sandheden.

Hvorfor skal vi ansætte dig?

Gør det klart for arbejdsgiveren, at du har gjort dig konkrete tanker om, hvordan du ville fungere i stillingen. Igen skal du ikke være bange for at være konkret: Hvilke specifikke erfaringer har du, der kan bruges i stillingen? Vis, at du kan og vil optimere arbejdspladsen, og hvordan dine specifikke kvaliteter og erfaringer kan gøre dette. Forsøg at aflæse arbejdsgiverens reaktioner på det, du siger, og læg mærke til, hvad de reagerede mest positivt på tidligere i samtalen. Gentag og uddyb så disse kvaliteter eller pointer, og sørg for at udvise entusiasme - smil og gestikuler! Du kan måske blive nervøs, fordi du føler, at du gentager dig selv, men gentagelserne er fine; de viser, at du er sikker og velovervejet i dine svar, og at du ikke bliver usikker eller begynder at vakle, når du føler dig udfordret.

Tip: Når du bliver stillet dette spørgsmål, så forsøg så vidt muligt at rette opmærksomheden væk fra dig som person og hen på det, de søger og på, hvad dine kvaliteter og erfaringer kan bidrage med til virksomheden.
Alle indlæg